Marzec 1, 2014
ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym

W wielu przypadkach organy zarządzające drogami publicznymi wydają decyzje o przywróceniu do stanu poprzedniego zajętego pasa drogowego. Dla właścicieli obiektów, które w tym pasie się znalazły […]