Listopad 28, 2013
odpowiedzialność karna po alkoholu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - prawnik Toruń

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości oraz ich wpływ na odpowiedzialność karną uczestników ruchu drogowego

Prowadzenie pojazdów na drogach publicznych pod wpływem alkoholu jest zabronione. W zależności od tego czy sprawca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie […]