Czerwiec 13, 2016
W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram konta

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?

Największe boje w sprawach rodzinnych zazwyczaj toczą się wokół kwestii majątkowych albo władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Najczęstszym powodem tego stanu rzeczy jest przenoszenie konfliktu […]
Maj 16, 2016
W-jaki-sposób-wyegzekwować-kontakty-z-dzieckiem-Kancelaria-Adwokacka-Ius-Cogens-w-Toruniu

W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Bardzo duży odsetek spraw z dziedziny prawa rodzinnego dotyczy kontaktów z dziećmi. Bywa, że jeden z rodziców z różnych i często tylko sobie znanych powodów utrudnia […]
Grudzień 3, 2013
adwokat rozwodowy Toruń - Praktyczne różnice między rozwodem a separacją - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Praktyczne różnice między rozwodem a separacją

Rozwód i separacja chociaż są podobnymi do siebie instytucjami prawnymi, to jednak zawierają szereg odmiennych uregulowań. Rozwód to nic innego jak orzeczenie sądu skutkujące definitywnym rozwiązaniem […]
Listopad 4, 2013
spory sąsiedzkie o ogrodzenie - prawo sąsiedzkie - adwokat Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Spory sąsiedzkie lepiej rozstrzygać w drodze porozumienia

Spory sąsiedzkie nie należą do prostych i łatwych, także z punktu widzenia prawnika. Zarówno te drobne, jak i te poważniejsze konflikty najlepiej z sąsiadami załatwiać ugodowo. […]