Listopad 24, 2013
kontakty z dzieckiem adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kara pieniężna w przypadku udaremnienia lub nie wywiązania się z ustalonych kontaktów z dzieckiem

Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem zawartych w postanowieniu sądu, ugodzie sądowej albo ugodzie zawartej przed mediatorem może okazać się kosztowne. Jeżeli jeden z rodziców nie […]