Lipiec 22, 2014
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzi - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Problematykę zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców szczegółowo reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w art. 26 stwierdza, iż:§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską […]