Luty 9, 2014
ochrona dóbr osobistych osób prawnych adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Prawo chroni również dobra osobiste osób prawnych

W artykule 23 kodeksu cywilnego znajdujemy otwarty katalog dóbr osobistych odnoszący się do osób fizycznych. Wprost z treści tego przepisu wynika, iż dobra osobiste człowieka, jak […]