Wrzesień 18, 2013
Odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego do naprawienia szkody zobowiązana jest osoba, która tą szkodę wyrządziła. Dziecięca fantazja niejednokrotnie […]