Październik 16, 2013
odszkodowanie OC odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Od kiedy można domagać się odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku?

W polskim prawie cywilnym zasadą jest, że wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 kodeksu cywilnego). Zasada […]