Październik 5, 2013
Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej

Postępowanie odwoławcze od decyzji wymierzającej opłatę planistyczną nie zawsze prowadzi do uchylenia decyzji lub redukcji wysokości opłaty. Bardzo często, strona w dłuższej perspektywie jest obowiązana uiścić […]