Wrzesień 13, 2013
opłaty planistyczne Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną

Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną Gminy poszukując dodatkowych źródeł dochodu coraz częściej sięgają po instrument z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, […]