Maj 28, 2014

Czy sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być właściciel mieszkania, do którego się wdarł lub na żądanie osoby uprawnionej go nie opuścił?

Dokonując analizy powyższego problemu należy rozpocząć od kwestii podstawowej, a mianowicie od tego, w którym rozdziale Kodeksu Karnego został zamieszczony przepis art. 193. Jest to rozdział […]
Maj 26, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego jako skuteczny instrument prawny w rękach dłużnika

Depozyt sądowy jest doskonałym rozwiązaniem sytuacji, w której zobowiązany nie jest w stanie spełnić świadczenia do rąk uprawnionego, ponieważ nie potrafi ustalić jego miejsca zamieszkania lub […]
Maj 12, 2014

Brak wiedzy o ciąży jako przesłanka do uchylenia się od skutków złożonego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

W zasadzie, w każdym momencie pracodawca i pracownik mogą zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Wynika to nie tylko w centralnej dla całej […]
Maj 9, 2014
rozwód z cudzoziemcem Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem?

W obecnych czasach częstym zjawiskiem jest zawieranie małżeństw z obcokrajowcami, poza granicami naszego państwa. W sytuacji, w której każde z małżonków posiada obywatelstwo innego kraju, zaś […]