Kwiecień 16, 2014

Powództwo przedwczesne a powaga rzeczy osądzonej (res iudicata)

W praktyce zdarzają się przypadki, w których Sąd z pewnych powodów oddala powództwo jako przedwczesne. Najczęściej dzieje się tak, gdy roszczenie powoda nie stało się jeszcze […]
Kwiecień 11, 2014
odstąpienie od umowy deweloperskiej Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Na gruncie przepisów ustawy deweloperskiej nabywca w kilku przypadkach ma możliwość odstąpienia od umowy. Należy o nich pamiętać, bowiem postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą tych przypadków […]
Marzec 8, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Zastrzeganie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne

Artykuł 483 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w umowie może znaleźć się zastrzeżenie zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania […]
Marzec 5, 2014
umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek

Wiele osób zmaga się ostatnio ze sprawami o zachowek. Dzieje się tak zarówno w przypadku, gdy na podstawie testamentu odziedziczyli cały spadek albo jego znaczną część, […]