Kwiecień 16, 2014

Powództwo przedwczesne a powaga rzeczy osądzonej (res iudicata)

W praktyce zdarzają się przypadki, w których Sąd z pewnych powodów oddala powództwo jako przedwczesne. Najczęściej dzieje się tak, gdy roszczenie powoda nie stało się jeszcze […]