Sierpień 25, 2013

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W polskim porządku prawnym zasadą jest bezzwłoczne wykonywanie wyroków wydanych w postępowaniu karnym. Uprawomocnienie się wyroku, którym orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia nie musi […]