Czerwiec 6, 2014

Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Zasadniczo, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Przyjmuje się bowiem, że to na najbliższych członkach rodziny spoczywa obowiązek ich utrzymania. Obowiązek ten przeważnie trwa […]