Czerwiec 4, 2014

Do czego służy przerwanie biegu przedawnienia?

Upływ terminu przedawnienia roszczeń wywołuje dla wierzyciela szereg negatywnych konsekwencji. W toku postępowania sądowego dłużnik będzie bowiem mógł podnieść skuteczny zarzut przedawnienia prowadzący do oddalenia powództwa […]