Maj 7, 2014
ubezpieczenie OC zakres Kto objęty jest ochroną z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kto objęty jest ochroną z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego?

W życiu pojawiają się różne sytuacje. Zdarza się, że pewna drobna decyzja stanie się przyczyną całej lawiny niezbyt fortunnych okoliczności. Otóż, zdarzają się sytuacje w których […]
Styczeń 23, 2014
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń Ubezpieczenie Adwokat Toruń

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita

Ustalenie przez zakład ubezpieczeń w toku likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji drogowej iż wystąpiła szkoda całkowita może mieć niebagatelny wpływ na wysokość uzyskanego […]