Maj 12, 2014

Brak wiedzy o ciąży jako przesłanka do uchylenia się od skutków złożonego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

W zasadzie, w każdym momencie pracodawca i pracownik mogą zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Wynika to nie tylko w centralnej dla całej […]