Październik 1, 2014

Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym

Prawo użytkowania wieczystego obok prawa własności jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prawnych dotyczących władania nieruchomościami. Na gruncie obowiązujących przepisów Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina może […]