Maj 28, 2014

Czy sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być właściciel mieszkania, do którego się wdarł lub na żądanie osoby uprawnionej go nie opuścił?

Dokonując analizy powyższego problemu należy rozpocząć od kwestii podstawowej, a mianowicie od tego, w którym rozdziale Kodeksu Karnego został zamieszczony przepis art. 193. Jest to rozdział […]