Czerwiec 12, 2014

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. błędy medyczne mają do wyboru dwie drogi dochodzenia swoich roszczeń. Pierwszą z nich jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją […]