Wrzesień 24, 2013
testament znaleziony po latach - odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Przypadkowo odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku

Sporządzenie testamentu nie musi być czynnością jawną. Bardzo często spadkodawcy spisują go w tajemnicy, nie powierzając go osobie, która ujawni go w odpowiednim czasie, skutkiem czego […]