Termin przedawnienia roszczeń najemcy wynikających z umowy najmu
Listopad 19, 2014
Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym?
Maj 4, 2015
Pokaż wszystkie

Terminy przedawnienia w prawie przewozowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Przed kilkoma dniami odnosiłem się do terminu przedawnienia roszczeń najemcy wynikających z umowy najmu. Tym razem pora na odwołanie się do kwestii przedawnienia roszczeń wynajmującego (czyli najczęściej właściciela lokalu). O ile w przypadku najemcy sprawa jest prosta, ponieważ jest tylko jeden – roczny termin przedawnienia, o tyle w przypadku wynajmującego wszystko nieco się komplikuje, ponieważ długość terminu przedawnienia jest zależna od rodzaju i charakteru roszczeń, które mu przysługują.

Roszczenia wynajmującego o naprawienie szkody

W pierwszej kolejności należy odwołać się do treści art. 677 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż:

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogoszczenia przedmiotu najmu przedawniają się z upływem roku od dnia jego zwrotu.

Pozostałe roszczenia wynajmującego względem najemcy

W przypadku, gdy najemca przed opuszczeniem przedmiotu najmu nie zapłacił czynszu to termin przedawnienia tego roszczenia będzie dłuższy niż opisany w art. 677 kc. W kwestiach świadczeń okresowych, takich jak czynsz najmu terminy przedawnienia są regulowane art. 118 kc. Wspomniany przepis wskazuje,  że roszczenia o świadczenia okresowe przedawniają się z upływem trzech lat licząc od dat ich wymagalności.

Podobnie rzecz ma się z innymi roszczeniami wynajmującego.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.