posiadanie narkotyków adwokat Toruń Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Listopad 15, 2013
warunkowe przedterminowe zwolnienie toruń adwokat, prawnik, kancelaria Ius CogensKiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie
Kiedy skazany może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?
Listopad 18, 2013

Upływ terminu przedawnienia pozwala dłużnikowi uchylić się od konieczności zapłaty wierzycielowi. Podstawowe zasady regulujące kwestie przedawnienia roszczeń cywilnych zostały określone w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych wynosi 3 lata, roszczeń majątkowych 10 lat. Jednak już na gruncie tego samego kodeksu można znaleźć wiele odstępstw. Kolejne zostały wprowadzone przez ustawy pozakodeksowe takie jak Prawo przewozowe.

Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń z umowy przewozy wskazanym w art. 77 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe jest 1 rok. Są również dwa kolejne wyjątki, które skracają okres przedawnienia poniżej tego czasu.

W świetle art. 77 ust. 2 Prawa przewozowego:

Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki

Z kolei zgodnie z art. 78 ust. 1 tej ustawy:

Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo

Dla oceny, czy doszło do przedawnienia na gruncie przepisów ustawy – Prawo przewozowe niezbędne jest również ustalenie momentu, od którego zaczyna biec termin przedawnienia. Kluczowym w tej kwestii okazuje się być art. 77 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym:

Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:1. utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki,3. szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody,4. zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić,5. niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji,6. innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Warto również zauważyć, iż bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.