Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym
Listopad 5, 2014
Kary umowne za zwłokę lub opóźnienie - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Kary umowne za zwłokę lub opóźnienie
Listopad 12, 2014
Pokaż wszystkie

W jakich przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary - Kancelaria Adwokacka w Toruniu

Nadzwyczajne złagodzenie kary jest instytucją prawa karnego, która w pewnych okolicznościach pozwala ukarać sprawcę przestępstwa w sposób bardziej łagodny niż to wynika z przepisów odnoszących się wprost do popełnionego przez niego czynu.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim a art. 60 kodeksu karnego i właśnie omówieniem tego przepisu zajmę się w niniejszym wpisie. Z ogólnych zasad dotyczących nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd stosujący tą instytucję może wymierzyć sprawcy karę poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Przykładowo, jeśli chodzi o przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd mógłby wymierzyć sprawcy karę np. 1 roku pozbawienia wolności.

Kiedy sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

W kodeksie karnym została wskazana taka sytuacja, w której Sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca współdziałający z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Kiedy sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę?

Zastosowanie przez Sąd instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary może mieć także charakter fakultatywny. Oznacza to, że Sąd może je zastosować, ale wcale nie musi. Dzieje się tak w szczególności gdy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy:

– pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,

– przemawia za tym postawa sprawcy, w szczególności gdy czynił starania o naprawienie lub zapobieżenie szkody,

– sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd może złagodzić karę kierując się także względami wychowawczymi. Dzieje się tak, gdy sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w chwili orzekania przed sądem I instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

Granice nadzwyczajnego złagodzenia kary

Obok ogólnych założeń opisywanej instytucji kodeks karny przewiduje także dolne granice ustawowego zagrożenia, poniżej których sąd nadzwyczajnie łagodząc karę nie może jej wymierzyć.

– w wypadku gdy czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej karą 25 lat pozbawienia wolności, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 8 lat,

– jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej ustawowego zagrożenia,

– jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

– jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności,

– jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności stosując nadzwyczajne złagodzenie kary sąd może odstąpić od jej wymierzenia i ograniczyć się do orzeczenia środka karnego.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.