Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzi - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie
Lipiec 22, 2014
Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń
Sposoby zniesienia współwłasności
Wrzesień 29, 2014
Pokaż wszystkie
Warunkiem orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - rozwód toruń - rozwody toruń

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - rozwód toruń - rozwody toruń

Zazwyczaj przyjmuje się, że rozwód jest ostatecznością i korzystać z tego rozwiązania należy dopiero wtedy, kiedy nie powiodą się próby ratowania małżeństwa, małżonkowie nie mogą się porozumieć lub próby porozumienia kończą kolejnymi awanturami, małżonkowie żyją w rozłączeniu a ich związek istnieje tylko na papierze. Zdarzają się jednak sytuacje, w których małżonkowie zbyt pochopnie wnoszą do sądu pozwy rozwodowe. Nawet w sytuacji, gdy mieszkają razem, wiedzie im się całkiem nieźle, tylko od czasu do czasu pokłócą się i nie mogą dojść do porozumienia. W takich przypadkach sprawa rozwodowa nie ma szans na powodzenie. Nie ziściła się bowiem podstawowa przesłanka orzeczenia rozwodu jaką jest trwały i zupełny rozkład pożycia.

Warunkiem rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Tradycyjnie, wyróżnia się trzy płaszczyzny pożycia małżeńskiego do których należą: więź uczuciowa, więź fizyczna oraz więź gospodarcza. Pierwsza z nich oznacza uczucia żywione względem siebie przez małżonków takie jak miłość, przywiązanie, czy przyjaźń. Jestem przekonany, że nie trzeba tego pojęcia omawiać bardziej wyczerpująco. Podobnie rzecz ma się z więzią fizyczną.

Najbardziej skomplikowana bywa kwestia więzi gospodarczej. W najprostszym ujęciu można ją sprowadzić do prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Przede wszystkim chodzi tutaj o dbałość o wspólny dom lub mieszkanie, wspólne ponoszenie kosztów jego utrzymania itp.

Małżeństwo może zostać rozwiązane dopiero wtedy, gdy te trzy więzi zostaną zerwane. W takim przypadku małżeństwo jest martwe i nie spełnia swych społecznych funkcji

(tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1994 r., sygn. akt: I ACr 52/94).

Dla orzeczenia rozwodu niezbędne jest jednak również, aby rozkład pożycia był trwały. Przejściowe osłabienie lub zerwanie więzi między małżonkami, np. spowodowane wyjazdem lub chorobą jednego z nich, nie jest wystarczające. Może natomiast okazać się podstawą do orzeczenia separacji.

Jeśli natomiast małżonkowie są zainteresowani uzyskaniem rozwodu to niezbędne są prognozy, że już nie powrócą do siebie. W orzecznictwie sądowym uznaje się bowiem, że rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia – na tle okoliczności konkretnej sprawy – wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

[Tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1988 r., sygn. akt: I CKN 817/97].

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.