Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Sierpień 25, 2013
opłaty planistyczne Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną
Wrzesień 13, 2013

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem możliwość odroczenia wykonania kary w postępowaniu karnym wykonawczym. W wielu przypadkach odroczenie jest jedynie wstępem do próby warunkowego zawieszenia wykonania takiej kary na podstawie art. 152 kodeksu karnego wykonawczego. Możliwość zawieszenia wykonania kary w postępowaniu karnym wykonawczym dotyczy skazanych:

  1. na karę pozbawienia wolności, której wymiar nie przekracza jednego roku,
  2. pod warunkiem, że skorzystali z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres wynoszący łącznie jeden rok.

Rozwiązanie jest ostatnią deską ratunku dla osób, chcących uniknąć odsiadki. Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania kary, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie trafi on w ogóle do zakładu karnego. Profesjonalne prowadzenie takiej sprawy w większości przypadków daje pożądane rezultaty.

Procedura związana z ubieganiem się o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu karnym wykonawczym odbywa się na wniosek.

Ewentualne zawieszenie wykonania kary odbywa się w oparciu o przesłanki z art. 69 kodeksu karnego. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tym przepisie, Sąd przede wszystkim ma obowiązek ocenić czy takie rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem skazanego będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia jego powrotowi do przestępstwa.

Z uwagi na brzmienie § 2 cytowanego artykułu zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. W związku z brzmieniem art. 152 kkw należy jednak stwierdzić, że Sąd orzekający weźmie pod uwagę jedynie to co zdarzyło się po wydaniu wyroku, szczególnie w okresie odroczenia wykonania kary.

Z tego punktu widzenia istotne jest zachowanie się skazanego w okresie odroczenia, brak konfliktów z prawem, dobra opinia w miejscu zamieszkania, wywiązywanie się przez niego z obowiązków rodzinnych, w miejscu pracy itp.

Niezbędne jest zatem podkreślenie tych wszystkich okoliczności.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.