wypadek jak się zachować - odszkodowanie OC - adwokat Toruń- Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Wypadek i co dalej? Jak się zachować?
Wrzesień 27, 2013
Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej
Październik 5, 2013

Prawdopodobnie niewielu poszkodowanych zdaje sobie sprawę, że również wydatki na fachową pomoc prawną poniesione w toku likwidacji szkody, mogą zostać uznane za szkodę majątkową podlegającą naprawieniu z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Innymi słowy, poszkodowany może żądać, aby zakład ubezpieczeń sprawcy szkody zwrócił mu koszty poniesione na profesjonalnego prawnika w postępowaniu przed-sądowym. Do takich kosztów można zaliczyć m. in. honorarium za sporządzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w razie częściowej lub całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania.

Niezbędne jest jednak spełnienie dwóch podstawowych warunków.

Po pierwsze koszty pomocy prawnej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przed-sądowym muszą być w okolicznościach konkretnej sprawy uzasadnione i konieczne.

Po drugie, pomoc ta musi być świadczona przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe.

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, co to wszystko znaczy.

 

Kiedy wydatki na pełnomocnika są uzasadnione i konieczne?

Odnosząc się do pierwszego z warunków, należy uznać, że wydatki poniesione w związku z ustanowieniem pełnomocnika są uzasadnione i konieczne przede wszystkim wtedy, gdy poszkodowany nie jest w stanie sam sprostać wymaganiom postępowania likwidacyjnego. Przyczyny tego stanu mogą być różne.

Może się okazać, iż poszkodowany jest osobą w podeszłym wieku, schorowaną lub nieposiadającą wystarczającej wiedzy, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów.

Najczęściej w takich sytuacjach poszkodowani nie wiedzą jak dochodzić swoich praw w postępowaniu likwidacyjnym, jakie dokumenty przedłożyć, jak kwestionować wycenę szkody i wreszcie jak zwrócić się do ubezpieczyciela o ponowne rozpatrzenie sprawy i na jakich zarzutach oprzeć swoje odwołanie.

Niekiedy, konieczność zwrócenia się do fachowego pełnomocnika może być wymuszona sytuacją życiową strony, która musi opiekować się innym członkiem rodziny, również poszkodowanym w wypadku. Zdarza się także, że poszkodowany prowadzi własną działalność gospodarczą i ze względu na jej rodzaj jego czynny udział w postępowaniu likwidacyjnym jest wykluczony.

Ocena, czy udział pełnomocnika w procesie likwidacji szkody jest konieczny, zależy również od tego czy sprawa ma charakter skomplikowany. Poziom trudności danej sprawy może wynikać z rodzaju i zakresu szkód.

Typowe sprawy dotyczące zderzenia dwóch samochodów, raczej do skomplikowanych nie należą, bowiem szkoda ogranicza się do uszkodzenia części samochodowych.

Może się jednak zdarzyć, iż dojdzie do uderzenia przez samochód osobowy w budynek jednorodzinny, co doprowadzi do powstania szkód w różnych elementach tego budynku i jego wyposażeniu np. uszkodzenia ścian, dachu, drzwi, okien, instalacji elektrycznej, alarmowej, czy pożaru, który jeszcze powiększy ich rozmiar itp. W takich sytuacjach dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego znacznie się komplikuje, ze względu na potrzebę zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego dla likwidatora szkód.

Do skomplikowanych można niewątpliwie zaliczyć sytuacje, w których wskutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci poszkodowanego.

Wymóg posiadania niezbędnych kwalifikacji

Odnosząc się natomiast do drugiego z warunków, należy podkreślić, iż pełnomocnik ustanowiony w procesie likwidacji szkody powinien odznaczać się odpowiednim poziomem profesjonalizmu i posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe. Do tego typu osób niewątpliwe należą adwokaci i radcowie prawni.

sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.