Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń
Sposoby zniesienia współwłasności
Wrzesień 29, 2014
Czym jest kara umowna?
Październik 13, 2014

Prawo użytkowania wieczystego obok prawa własności jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prawnych dotyczących władania nieruchomościami.

Na gruncie obowiązujących przepisów Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina może oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową osobie fizycznej lub prawnej, która obowiązana jest do ponoszenia z tego tytułu określonych opłat.

Zawarcie umowy użytkowania wieczystego dokonywane jest w formie aktu notarialnego z obowiązkowym wpisem do księgi wieczystej. Uprawnienia przysługujące użytkownikowi są dość szerokie i zbliżone w swej treści z prawami właściciela. Użytkownik może bowiem swoje prawo sprzedać, czy obciążyć. Użytkowanie wieczyste może być także dziedziczne, zaś sam użytkownik posiada także prawo do wzniesionych na gruncie budowli.Użytkowanie wieczyste zawiera się maksymalnie na 99 lat, nie krócej jednak niż na okres 40 lat.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Zawarcie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu jest korzystne w sytuacji kiedy osoba zainteresowana nie posiada środków na zakup nieruchomości. Dzięki zawarciu umowy użytkowania wieczystego taka osoba nie musi ponosić jednorazowo kosztów równych cenie zakupu nieruchomości. Ponosi jednak opłaty za użytkowanie wieczyste, na które składają się:

1. opłata jednorazowa , którą należy uiścić najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wysokość tej opłaty waha się zazwyczaj w przedziale między 15 proc. a 20 proc. wartości nieruchomości,

2. opłata coroczna uzależniona od celu oddania nieruchomości:

3 0,3 proc. wartości nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną,? 1 proc. wartości nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową,? 2 proc. wartości nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną,? 3 proc. wartości za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Roczne opłaty wnoszone są przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. Płatność następuje z góry za dany bieżący rok, a uregulowana musi zostać do dnia 31 marca.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.