Każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej
Czerwiec 20, 2014
Jakie roszczenia przysługują w przypadku, gdy biuro podróży odwoła wycieczkę lub obniży standard wyjazdu wakacyjnego?
Czerwiec 30, 2014

Każde rozwiązanie, nawet te najlepsze ma swoje zalety ale może mieć również pewne wady. Na pierwszy rzut oka tych drugich się nie dostrzega, ale po głębszej analizie problemu okazuje się że pewne rozwiązania w pewnych sytuacjach nie są najlepszym wyjściem. W jednym z poprzednich wpisów została poruszona problematyka tzw. błędów medycznych.

Jak już wspomniano, pacjent który doznał uszczerbku w związku ze zdarzeniem medycznym ma dwie drogi dochodzenia swoich roszczeń. Pierwszą z nich jest postępowanie przed właściwą Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Drugą – postępowanie sądowe. Obie ścieżki mają pewne zalety ale również pewne mankamenty. Wybór określonej z nich powinien zależeć od okoliczności konkretnego przypadku, środków i czasu które można poświęcić na prowadzenie sprawy. Poniższy artykuł stanowi zwięzłe zestawienie zalet i wad postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Koszty postępowania

Należy podkreślić, że postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest chyba najtańszym sposobem dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Opłata od wniosku kierowanego do Komisji wynosi 200 zł. Koszty samego postępowania również nie są duże. Należą do nich zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję oraz wynagrodzenie dla lekarza za sporządzenie opinii. Wynagrodzenie dla biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją powinno mieścić się w granicach od 300 ? 450 zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Niskie koszty to duży plus w porównaniu z postępowaniem sądowym, w którym co do zasady wraz ze skierowaniem pozwu do sądu należy uiścić opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Im wyższej kwoty domagamy się tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia tym wyższa opłata. Warto jednak podkreślić, że koszty sądowe nie są barierą nie do przezwyciężenia. W większości spraw dotyczących zdarzeń medycznych strona dochodząca swoich praw może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych. Sądy powszechne przeważnie przychylają się do takich wniosków.

Szybkość postępowania

Drugą zaletą postępowania przed Komisją jest szybkość. Komisja ma ustawowy – czteromiesięczny termin na rozpoznanie sprawy. Postępowania sądowe często trwają wielokrotnie dłużej. Poza tym, w postępowaniu przed Komisją istnieje możliwość wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na jego rozpoznanie Komisja ma 30 dni.

Postępowanie sądowe po wniesieniu apelacji może trać dużo dłużej.

Możliwość uzyskania propozycji w zakresie dochodzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia

W toku postępowania zakład ubezpieczeń, w którym szpital ma wykupioną polisę przedstawia propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia dla uprawnionego. Pacjent lub jego spadkobiercy mogą tą propozycję przyjąć lub odrzucić.

Wady postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Niestety, jest to również główną wadą postępowania przed Komisją. Maksymalne kwoty jakich może żądać osoba uprawniona to 100.000 zł w przypadku odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz 300.000 zł w przypadku śmierci pacjenta. Wskazane kwoty nie są sumami oszałamiającymi. Bywa, że w postępowaniach sądowych udaje się wywalczyć znacznie więcej. Problematyczne bywa również to, że propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia przedstawia ubezpieczyciel szpitala i zazwyczaj nie są one nawet zbliżone do górnego pułapu określonego w ustawie.

W postępowaniu przed Komisją nie można również zgłosić żądania zasądzenia renty od szpitala lub jego ubezpieczyciela co jest możliwe w postępowaniu sądowym.

Poza tym, akceptacja propozycji otrzymanej w postępowaniu przed Komisją powoduje zrzeczenie się wszelkich pozostałych roszczeń. Oznacza to, że zamknięta pozostaje droga do żądania uzupełnienia otrzymanej kwoty.

Przydatność tego trybu postępowania należy oceniać przez pryzmat danej sprawy. Nie we wszystkich przypadkach konieczne jest występowanie na drogę sądową, aczkolwiek postępowanie sądowe daje szanse na wywalczenie większej niż w przypadku Komisji kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.