Kiedy można wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - adwokat Toruń
Kiedy można wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej?
Listopad 29, 2013
alimenty adwokat Toruń - rozwody adwokat - adwokat rozwodowy Toruń - Ius Cogens kancelaria
Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty
Grudzień 1, 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe w różnych formach. Jak wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów do najczęściej wybieranych należą indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Pod względem popularności dorównuje im spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Największymi zaletami tej formy jest posiadanie przez nią osobowości prawnej oraz wyłączenie (brak) odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Nie jest jednak możliwe zawiązanie tego typu spółki przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy spółki czyli jej minimalny majątek został wyraźnie określony przepisami prawa i nie może być niższy niż 5.000 zł. W praktyce jednak rzadko spotyka się spółki o tak niskim kapitale. Wszystko zależy od wspólników i majątku który zamierzają wnieść do spółki. Z reguły jednak wysokość kapitału zakładowego jest kilka lub kilkadziesiąt razy wyższy od minimalnego.

Przed utworzeniem spółki wspólnicy decydują jakie wniosą wkłady i w jakiej wysokości. Wkłady mogą być pieniężne albo niepieniężne (aport). Pierwszy typ z oczywistych względów nie wymaga szczegółowego omówienia. Z kolei, do podstawowych przykładów wkładów niepieniężnych należą nieruchomości, maszyny, urządzenia itp.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne i dziedziczne. Jeśli dany wspólnik nie będzie po pewnym czasie zainteresowany dalszym prowadzeniem działalności w tej formie może je np. sprzedać albo przekazać w drodze darowizny.

W razie potrzeby można też wykluczyć ze składu wspólników określoną osobę albo pozyskać nowego udziałowca.

Zasadniczo, wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa i obowiązki. Umowa spółki może jednak przewidywać przyznanie wspólnikowi szczególnych korzyści związanych z określonym udziałem, w szczególności co do ilości głosów i podziału zysku.

Przejdźmy jednak do omówienia najważniejszych cech tego typu spółki.

Pierwszą z zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialność jest posiadanie przez nią osobowości prawnej. Spółka z o. o. jest odrębnym od wspólników bytem prawnym. Organem, który jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki jest zarząd. To on podejmuje decyzje dotyczące kierunków działalności spółki oraz zawiera i wypowiada umowy. Pod pewnymi warunkami zarząd może odpowiadać za długi spółki na zasadach określonych w art. 299 ksh.

Drugą, największą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości swoich udziałów w spółce. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli interes nie wypali to wierzyciele spółki nie będą mogli sięgnąć do majątku osobistego wspólników. Egzekucja będzie dopuszczalna jedynie z majątku spółki np. nieruchomości  lub maszyn należących do spółki, czy jej rachunków bankowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest również pozbawiona wad. Przede wszystkim należy do nich zaliczyć koszty prowadzenia działalności w tej formie.

Koszt opłat sądowych i związanych z publikacją wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi obecnie 600 zł. Opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w KRS to wydatek rzędu 500 zł.

Dochodzą do tego koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz publikowaniem corocznych sprawozdań finansowych i składaniem ich w siedzibie sądu rejestrowego.

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla prowadzenia działalności w niewielkich rozmiarach niekiedy mija się z celem. Zwłaszcza jeśli koszty jej prowadzenia będą równe albo przewyższą uzyskane profity. Jeśli natomiast planowane przedsięwzięcie będzie miało większe rozmiary, zaś przedsiębiorcy zależy na bezpieczeństwie majątku osobistego to taka forma jest najlepszym rozwiązaniem.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.